نمایندگان خدمات

شرکت سرمایش درجهت ارایه ی هرچه مطلوبتر خدمات وامورگارانتی محصولات ازبین تعمیرکاران ونمایندگان مجازتعمیرات کولرگازی وتکنسین های مجرب تعمیرات یونیت،که مجوزهای تخصصی وفنی لازم رادارامی باشند نمایندهی فعال می پذیرد.ازواجدین شرایط خواهشمندیم خلاصه ای ازسوابق ورزومه ی کاری خودراارسال فرمایند.تعرفه خدمات-شرایط وچگونگی همکاری درمذاکرات بعدی اعلام خواهدشد.