چشم انداز آینده

چشم انداز آینده

ایران پمپ،برندی خوشنام وقابل اطمینان برای کسانی که به کیفیت می اندیشند.کیفیت،بالاترین شاخص نظارت وارزیابی مادرتعهد عملی به ارزشهای بنیادی شرکت و بالاترین نمود عینی تخصص و تعهدیست که به نواوری درمنابع،سازمان ومحصولات خودداریم.ایران پمپ شرکتی تعالی خواه واستراتژی محوریست که تامین رضایت مشتریان وتعهددائمی به ارتقاتولیدات وارائه خدمات برتر را اصل اساسی و زیر بنای کاری خود میداند.ما با استفاده از نظام مدیریت کیفیت فراگیر و اعتقاد به اینکه نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه ی یک شرکت تولیدی می باشد باایجادانگیزه و شرایط مطلوب کاری،فرصت لازم برای رشدوشکوفایی استعدادها وبروزشایستگیها و مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهارابارعایت منشوراخلاقی موجودشایسته سالاری و احترام به کرامت انسانی فراهم اورده ایم.قسمتی از اهداف شرکت دراینده نزدیک:

1-تولیدطیف وسیع کمپرسوروساکشن متناسب بانیازبازار

2-تولیدکمپرسورهای بدون روغن جهت مصارف خاص وصنایع پزشکی ودندانپزشکی

3-تاسیس مراکزفروش وخدمات پس از فروش درکلان شهرها

4-ایجادگارانتی طلایی وارتقا سطح خدمات

5-فروش انلاین محصولات

6-افزایش توان رقابتی درعرصه های ملی وبین المللی

اعتقادداریم که ایجاد رابطه ی دوسویه بامصرف کنندگان،ارتقا سطح زندگی ومهارتهای علمی وعملی پرسنل ومشارکت گروهی دراخذ تصمیمات اگاهانه برمبنای تجزیه وتحلیل داده ها مارادرایجادرضایت حداکثری برای تمام ذینفعان شرکت متعهد و توانمند خواهد ساخت.لطفا باما تماس بگیریدو مارا ازنظرات،پیشنهادات وانتقادات سازنده شما استقبال می نماییم.

دکمه بازگشت به بالا
سوالی ندارید؟