کندانسور-انواع کندانسور-خرید کندانسور

کندانسور

 1. کندانسور
  لوله نسبتا بلندی به صورت مارپیچ (کویل)درآمده است.ابتدای آن به لوله رفت کمپرسور وانتهای آن به فیلتر درایر متصل است.در کند انسور(تقطیرکننده)گاز به مایع تبدیل می شود.یعنی مبردی که با فشار زیاد وبه صورت فوق گرم از لوله رفت کمپرسور خارج می گرددبر اثر تبادل حرارت با محیط خارج-گاز را خنک کرده وبه مایع تبدیل می کند.
  کندانسور-انواع کندانسور-فروش کندانسور-خریدکندانسور-کندانسور یخچالی-کندانسور فریزری-کندانسور المینیومی-کندانسور مسی
  چون دمای کندانسور از دمای هوای اطراف آن بالاتر است-حرارت خودرا به محیط پس می دهد(قانون حرارتی)وبخار ورودی تقطیرشده وبه مایع تبدیل می شود-به همین دلیل است که توصیه می شود یخچال در محیط های گرم قرارنگیرد همچنین حداقل 30سانتیمتر فاصله از دیوار داشته باشد تا تبادل حرارتی بهتری با محیط انجام دهد.جنس کندانسور در یخچال ها معمولا از آلیاژ فولادی ودر کولرهای گازی پنجره ای از مس ساخته می شود.برای انتقال حرارت بهتر وافزایش استحکام-به کندانسور پره هایی اضافه می کنند.پره های کندانسور سطح تماس را زیاد کرده وخنک شدن آن را آسان می کند.
  نکته:به یاد داشته باشید گردوغبار وجرمی که روی لوله ها ی کندانسور را می پوشاند به منزله عایق هستندواز انتقال حرارت وخنک شدن جلوگیری می کنند-بنابراین باید آنهارا تمیز نگه داشت.
  انواع کندانسور
  1-کندانسور هوایی 2 نوع ایستاده وفن دار ساخته می شود که در انواع یخچال ها استفاده می شود.
  2-کندانسور آبی در3نوع پوسته لوله ای وپوسته کویلی و دولوله ساخته می شود که با آب خنک می شوند.
  3-کندانسور تبخیری (ترشحی)با مخلوطی از آب وهوا خنک می شوند.
  کندانسور ایستاده:
  دراین نوع کندانسور تبادل حرارت با هوای آزاد به صورت طبیعی صورت می گیرد مانند یخچال وفریزرهای ایستاده

  کندانسور-انواع کندانسور-فروش کندانسور-خریدکندانسور-کندانسور یخچالی-کندانسور فریزری-کندانسور المینیومی-کندانسور مسی

  کندانسورهوایی فن دار:
  تبادل حرارت در این کندانسور با هوای آزاد به صورت اجباری (بافن)صورت می گیرد مانند آبسردکن ویخچال ویترینی وفریزرهای صندوقی .به این کندانسورها-کندانسورهای خوابیده نیز می گویند.
  کندانسور ایستاده معمولا در پشت یخچال ویا در داخل بدنه نصب می شوند.کندانسور هوایی با جابه جایی اجباری می توان بر اساس محل نصب آنها به دو دسته تقسیم کرد:
  1)کندانسور نصب شده همراه با کمپرسور روی شاسی مانند آبسردکن ویخچال ویترینی.
  2)کندانسور نصب شده که دور از کمپرسورو در محیط آزاد نصب می شودمانند چیلر هوایی.

  کندانسور-انواع کندانسور-فروش کندانسور-خریدکندانسور-کندانسور یخچالی-کندانسور فریزری-کندانسور المینیومی-کندانسور مسی

  فاکتور انتخابی کندانسورها:

  فاکتور انتخابی کندانسور هوایی بر اساس قدرت کمپرسور می باشد.یعنی هرچه قدرت کمپرسور بیشترباشدکندانسور آن نیز بزرگتر است-به عنوان مثال کمپرسورهای 1/8HPتا1/5HPاز کندانسورایستاده واز قدرت 1/2HPبه بالااز کندانسور فن دار استفاده می شود.قابل ذکر است که قدرت های 1/3HPتا1/4HPبسته به نوع سیستم سردکننده از هردونوع کندانسور می توانند استفاده کنند.
  عیب یابی کندانسور:
  به علت استحکام بالا سادگی ساخت-کندانسور کمتر دچار عیب می شوداما به مرور زمان براثر کار زیاد سیستک -ممکن است داخل وخارج آ« جرم ایجاد شود که باید با مواد مناسب آن را شستشو دهیم.همچنین بر اثر پوسیدگی وضربه خوردن ممکن است سوراخ گرددکه باید آن را جوشکاری کنیم

کندانسور-انواع کندانسور-فروش کندانسور-خریدکندانسور-کندانسور یخچالی-کندانسور فریزری-کندانسور المینیومی-کندانسور مسی-ساخت کندانسور-معرفی کندانسور-انتخاب کندانسور-کندانسور یخچالی-کندانسور فریزری-