نقش کمپرسور در صنعت ساختمان وتاسیسات

نقش کمپرسور در صنعت ساختمان وتاسیسات

 • از کمپرسورهای هوا استفاده های گسترده ای در کارگاه های ساختمانی و عمرانی برای تأمین نیروی پیشران ابزارها، تجهیزات و دستگاه های گوناگون می شود. هوای فشرده تولید شده بوسیله این کمپرسورها برای تأمین نیروی لازم وسایل و تجهیزات مذبور از طریق لوله ها و شیلنگ های مخصوص به محل استقرار و استفاده این ابزار آلات، تجهیزات و دستگاه ها، هدایت می شود.

  هوای فشرده تولید شده توسط این کمپرسورها برای تجهیزات و ابزار هائیکه در زیر به برخی از آنها اشاره شده است، مورد استفاده قرار می گیرد:

  ■ دریل های بادی مخصوص صخره
  ■ چکش بادی
  ■ موتوروهای بادی
  ■ پمپ ها
  ■ تفنگ های میخ کوب
  ■ تفنگ های پرچ کن
  ■ دریل های بادی

  و بسیاری از وسایل و تجهیزات دیگر که در کارگاه های ساختمانی و عمرانی برای کار به هوای فشرده نیاز دارند.
  از هوای فشرده در این کارگاه ها برای مصارف زیر استفاده می شود:

  ■ سوراخکاری
  ■ برش فلزات
  ■ خرد کردن تخته سنگ
  ■ بتون ریزی با ویبراتور
  ■ کوبیدن میخ
  ■ پرچ کردن
  و بسیاری از کاربردهای دیگر که در این گونه کارگاه ها برای انجام عملیات مختلف ساختمانی بدان نیاز دارند.