فروش کمپرسورهای برودتی

یکی دیگرازخدمات شرکت سرمایش فروش کمپرسورهای نو وبازسازی شده است که جهت نصب برروی یخچال،فریزروانواع دستگاههای برودتی استفاده می شوند.جهت کسب اطلاعات بیشتر باماتماس بگیرید.