گاز برودتی-گازr134-گازr22

فروش انواع گازهای برودتی

شرکت سرمایش نماینده گاز صف اسکون(saf isceon)در استان خراسان می باشد.گاز صف اسکون تنها گاز با خلوص 100%میباشد.گاز صف اسکون دارای ضمانت بوده ودر صورت عدم رضایت مصرف کننده پس گرفته خواهد شدگازr134-گاز صف اسکون-گاز saf isceon-گاز برودتی