کمپرسور سیلندری,کمپرسور تسمه ای,

اسلایدر پیشرفته

کمپرسور پیستونی

  1. کمپرسورپیستونی قدیمی ترین ومتداول ترین نوع کمپرسور است.این نوع کمپرسور در شکل های دوطرفه یا یک طرفه موجود می باشد که به دو بخش کمپرسور روغنی وکمپرسور بدون روغن تقسیم می شوند.این کمپرسورها دارای اشکال متفاوت وتنوع در تعداد سیلندر می باشند-به جز کمپرسورهای کوچک که دارای سیلندرهای عمودی هستند.رایج ترین نوع سیلندر این کمپرسورها به شکل v می باشد.
    در کمپرسورهای بزرگ دوطرفه شکل بندی نوع Lبا سیلندر عمودی فشار پایین وسیلندر افقی فشار بالا مزایای زیاد بسیاری داشته وبه همین علت این نوع طرح نسبت به طرح های دیگر رایج تر است.کمپرسورهای روغنی بطور معمول باسیستم روغن کاری پاششی یا روغن کاری فشاری کار می کنند.بیشتر کمپرسورها دارای سوپاپ های خودکار هستند


  2. .
  3.  

مشخصات فنی کمپرسور تسمه ای وسیلندری

جدول مشخصات کمپرسور سیلندری وتسمه ای                                                                            

کمپرسور تسمه ای-کمپرسور-کمپرسور صنعتی تسمه ای-کمپرسور ایرانی- کمپرسور سرمایش-کمپرسور تسمه ای سرمایش-پمپ باد تسمه ای- پمپ باد سرمایش-پمپ یباد ایرانی-قیمت پمپ باد تسمه ای- مشخصات فنی کمپرسور تسمه ای- مشخصات فنی پمپ باد تسمه ای

 

 

کمپرسور-انواع کمپرسور- کمپرسور سیلندری-سیلندر کمپرسور-انواع کمپرسور سیلندری- کمپرسور سیلندری سرمایش-قیمت کمپرسور سیلندری سرمایش-مشخصات فنی کمپرسور سیلندری- کمپرسورهای سیلندری-فروش کمپرسور سیلندری- کمپرسور سیلندری چگونه کار می کند-سیلندر سرمایش-پمپ باد سیلندری-پمپ باد سیلندری سرمایش