کمپرسور اسکرو,فروش انواع کمپرسور اسکرو,کمپرسور اسکرو روغنی,کمپرسور اسکرو بدون روغن

screw compressor

  1. کمپرسور جابه جایی با پیستون مار پیچی شکل-درسالهای دهه 1930توسعه یافت-زمانی که یک کمپرسور چرخشی با ظرفیت بالا وجریانی ثابت در شرایط متفاوت مورد نیاز بود.اجزائ اصلی هواساز کمپرسور شامل روتورهای نرومادگی می باشد که تا وقتی به طرف هم حرکت می کنند حجم بین آنها ومحفظه کاهش می یابد.هرهواساز مارپیچ دارای نسبت فشار ثابتی است که به طول مارپیچ- فاصله میا ن دنده های مارپیچ وشکل مجرای تخلیه آن بستگی دارد.برای بدست آوردن بهترین بازده باید نسبت فشار خروجی باد کمپرسور اسکرو با فشار کاری مورد نیازتان مطابقت داشته باشد.کمپرسور اسکرو دارای سوپاپ نبوده وهیچ نیروی مکانیکی ندارد که باعث عدم تعادل شود.بدین معنی که این کمپرسور با ابعاد کوچک می تواند با سرعت بالایی کار کند .یک نیروی محوری فعال که بستگی به اختلاف فشار بین ورودی  وخروجی دارد بر یاتاقان ها وارد میشود.کمپرسورهای اسکرو  امروزه در طرح هاواشکال حلزونی توسعه یافته اند
  2. کمپرسور اسکرو بدون روغن
  3. اولین کمپرسورهای اسکرو دارای شکل متقارنی بودند ودر محفظه فشار آنها  از مایع استفاده نمی شد-به همین دلیل به آنها کمپرسور های اسکرو بدون روغن یا خشک می گفتند.دراواخر دهه 1960 کمپرسورهای اسکرو بدون روغن با سرعت بالایی بوجود آمدندکه دارای شکل مارپیچ نا متقارنی بود.این شکل  روتور به طرز چشمگیری منجر به افزایش بازده شد که این افزایش کارایی به علت کاهش نشت در دستگاه بود.در کمپرسور های اسکرو خشک-از یک چرخ دنده بیرونی استفاده می شودتا روتورهای چرخشی راکه درجهت عکس یکدیگر حرکت می کنند هماهنگ کند.از آنجا که روتورها با یکدیگروبا محفظه تراکم کمپرسور تماس پیدا نمی کنند بنابر این در محفظه تراکم نیازی به روغن کاری نیست درنتیجه هوای فشرده شده به طورکامل از روغن خالی است.روتورها ومحفظه با حداکثر دقت ساخته می شوندتا نشت روغن از قسمت تراکم به قسمت ورود هوابه حداقل برسد.نسبت فشارهوای اختلاط شده-توسط اختلاف درجه حرارت بین ورودی  وخروجی محدود می شود.به همین دلیل است که کمپرسورهای اسکرو اویل فری را به صورت چند مرحله ای می سازند
  4. کمپرسور مارپیچی ,کمپرسور اسکرو ,کمپرسور هوای فشرده ,کمپرسور اسکرو بدون روغن ,کمپرسور اسکرو روغنی ,;screw compressor,نحوه کار کمپرسور اسکرو ,قیمت کمپرسور اسکرو,کمپرسور اسکرو در مشهد ,کمپرسورscrew ,تولید کمپرسور اسکرو.

  5. screw compressor-کمپرسور اسکرو-کمپرسور بدون روغن اسکرو-اسکرو-کمپرسور اسکرو روغنی-کمپرسور صنعتی اسکرو-کمپرسور اسکرو سرمایش-تعمیرکمپرسور اسکرو-ساخت کمپرسور اسکرو-لوازم یدکی کمپرسور اسکرو-تولید کمپرسور اسکرو-فروش کمپرسور اسکروscrew compressor-کمپرسور اسکرو-کمپرسور بدون روغن اسکرو-اسکرو-کمپرسور اسکرو روغنی-کمپرسور صنعتی اسکرو-کمپرسور اسکرو سرمایش-تعمیرکمپرسور اسکرو-ساخت کمپرسور اسکرو-لوازم یدکی کمپرسور اسکرو-تولید کمپرسور اسکرو-فروش کمپرسور اسکرو
  6. کمپرسور مارپیچی ,کمپرسور اسکرو ,کمپرسور هوای فشرده ,کمپرسور اسکرو بدون روغن ,کمپرسور اسکرو روغنی ,;screw compressor,نحوه کار کمپرسور اسکرو ,قیمت کمپرسور اسکرو,کمپرسور اسکرو در مشهد ,کمپرسورscrew ,تولید کمپرسور اسکرو-تولید کمپرسور اسکرو-اسکرو-کمپرسور اسکرو-قیمت کمپرسور اسکرو-تعمیر کمپرسور اسکرو-کمپرسور اسکرال-قیمت کمپرسور اسکرال-تعمیرکمپرسور اسکرال-کمپرسور اسکرال چیست-کمپرسورهای اسکرو-کمپرسورهای اسکرال-کمپرسور اسکروهوا-کمپرسوراسکرال هوا-کمپرسور اسکروسرمایش-کمپرسور اسکرال سرمایش-کمپرسور اسکرو ایران پمپ-کمپرسور اسکرال ایران پمپ-کمپرسور هوای اسکرو-کمپرسورهوای اسکرال-فروش کمپرسور اسکرال-نماینده کمپرسور اسکرو-screw compressor-screw-screw compressors