کمپرسور بادصنعتی بدون صداولرزش,کمپرسور صنعتی بدون صدا,کمپرسور صنعتی یخچالی,کمپرسور بدو ن صدا صنعتی

عکس روان

کمپرسور صنعتی یخچالی

کمپرسورهای صنعتی 100 الی250لیتری یخچالی

 

  1. کمپرسورهای صنعتی(یخچالی) شرکت سرمایش باموتورپرقدرت هرموتیک(برودتی)مخصوص کولرگازی اسپیلت وحداقل قدرت2اسب بخارکه دراین شرکت مونتاژگردیده اند بدلیل کم صداولرزش بودن بهترین جایگزین کمپرسورهای تک سیلندرمی باشند ودرطیف وسیعی ازصنایع واصناف وکلیه مشاغلی که به فشاربادنیاز دارندکاربرد دارد.
    صنایع واصناف از قبیل:هیدرولیک وپنوماتیک-شیرینگ وبسته بندی-چاپ وگرافیک-وکیوم وساکشن-طلاوجواهر-چوب ومبلمان-نجاری-نقاشی-تابلو نویسی-سندپلاست حکاکی-مکانیکی-اپاراتی-تعویض روغن-ابزاربادی-پولیسترکاری-کفاشی-چرخ خیاطی وگلدوزی-کابینت سازی-اتوماسیون کلیه سیستمهای صنعتی ودههاموردکاربرد دیگر........لطفا جهت اشنایی بیشتر باویژگی های کمپرسورسرمایش قسمت راهنمارابدقت مطالعه فرمائید

 

کمپرسور صنعتی یخچالی,کمپرسور بدون صدا یخچالی,کمپرسور بدون لرزش یخچالی,کمپرسور,کمپرسور با موتور کولر گازی,کمپرسور بدون صدا ولرزش,کمپرسور دوموتوریخچالی,کمپرسور تک موتوریخچالی,کمپرسور 250 لیتری یخچالی,کمپرسور 100 لیتری سرمایش,کمپرسور بدون صدا سرمایش,

 کمپرسور صنعتی- کمپرسور بدون صدا یخچالی- کمپرسور بدون لرزش یخچالی- کمپرسور صنعتی- کمپرسور با موتور کولر گازی- کمپرسور صنعتی بدون صدا-کمپرسور بدون صدا ولرزش-کمپرسور دوموتوره-کمپرسور تک موتوره- کمپرسور 250 لیتری یخچالی- کمپرسور 100 لیتری سرمایش-کمپرسور بدون صدا سرمایش

کمپرسور صنعتی- کمپرسور بدون صدا یخچالی- کمپرسور بدون لرزش یخچالی- کمپرسور صنعتی- کمپرسور با موتور کولر گازی- کمپرسور صنعتی بدون صدا-کمپرسور بدون صدا ولرزش-کمپرسور دوموتوره-کمپرسور تک موتوره- کمپرسور 250 لیتری یخچالی- کمپرسور 100 لیتری سرمایش-کمپرسور بدون صدا سرمایش