کمپرسور دندانپزشکی-کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی-کمپرسور اویل فری دندانپزشکیکمپرسورهای دندانپزشکی

      کمپرسورهای مخصوص یونیت دندانپزشکی

 

باتوجه به نقش حساس ومحوری کمپرسوردریک مجموعه یامطب دندانپزشکی˛انتخاب کمپرسورمناسب جهت یونیت دندانپزشکی-حایز اهمیت فراوانست.درحال حاضر4نوع کمپرسوردربازارموجوداست
کمپرسورهای تسمه ای(belt compressor):نیروی محرکه توسط تسمه ازالکتروموتوربه سیلندرمنتقل میگردد
کمپرسورهای کوبله(coupling compressor):سیلندروالکتروموتوردریک مجموعه قراردارندونیروی الکتروموتورمستقیما به سیلندرواردمی شود.
کمپرسورهای بدون روغن(oil free):سیلندروالکتروموتورکوبله شده هستندوبدون روغن کارمی کنند.
کمپرسورهای یخچالی:متاسفانه نوع مرغوب وکاملی که موردتاییدواعتماددندانپزشکان باشد به بازار عرضه نشده است ومشکل ورودروغن به سیستم وسوخت وسوزموتوردراکثرمواردوجوددارد
کمپرسورهای تسمه ای وکوبله شده:
این نوع کمپرسورها به دلیل لرزش شدیدوصدای ناهنجار-صدمات اساسی به اعصاب وروان دندانپزشک ومراجعین واردمی نماید.
نارضایتی-شکایت واعتراض واحدهای مجاوروهمسایه ها-دلیل اصلی عدم استفاده دندانپزشکان ازاین نوع کمپرسور می باشد.
یکی دیگر از معایب این نوع کمپرسورها-ورود روغن وآب به همراه هوابه داخل شیلنگ هاوقطعات داخل یونیت است که باعث ایجاد اختلال درکاریونیت وخرابی سریع سرتوربین میگردد.علاوه برآن-هوای مرطوب آلوده به روغن درکارهای تخصصی وترمیم با کامپوزیت مشکل ایجادنموده وباعث افت راندمان کاری وکیفیت کارمی شود.
کمپرسورهای بدون روغن:
دراین کمپرسورها مشکل روغن پاشی کاملا حل شده ولی مایعات وآب جمع شده درداخل مخزن(به دلیل عدم وجودفیلتر)وارد
مدارمی شوندوبعضی از کمپرسور های بی کیفیت موجود در بازارمشکل صداولرزش همچنان وجوددارد.
اکثرکمپرسورها ی اویل فری موجود در بازاربه دلیل کیفیت پایین قطعات  سرعت استهلاک بالایی دارند-نبود قطعات یدکی جهت تعمیرات-مشکل صداولرزش ونهایتا قیمت بالایی که دارند-خریداین کمپرسورهاتوجیه اقتصادی مناسبی ندارد.
کمپرسورهای تولیدی شرکت سرمایش:
واحد تحقیق وتوسعه شرکت سرمایش باتوجه وشناخت کامل نیازشدید بازاربه کمپرسورهای بدون صداولرزش ومناسب یونیت
دندانپزشکی -موفق به ارایه محصول جدید خود(سریd)گردید.
استفاده از خلاقیت ونواوری نیروی انسانی ماهرومتعهدمارا قادرساخته تابابکارگیری اصول اساسی مدیریت کیفیت فراگیر-محصولی ممتازباکیفیت بالا-تضمین کافی وقیمت مناسب رادراختیارشماعزیزان قراردهیم.
این محصول علاوه برکلیه ویژگیهای کمپرسورهای مشابه-دارای امکانات ومزیت های زیرمی باشد:
1-استفاده ازموتورهای کولرگازی(استوک ونو)باقدرت یک ونیم تادو ونیم اسب بخارکه تولیدامریکا-اسپانیا-ایتالیاوتایلندمی باشند
ودراین شرکت بازسازی -صداگیری ومونتاژگردیده اند
2-به حداقل رسیدن مصرف برق بااستفاده ازخازنهای دایم کار ایتالیایی وامریکایی-درجهت بهینه سازی مصرف انرژی
3-نصب رله پتانسیل جنرالی وخازن راه اندازالمانی بامارک(jensen)که در مقابل افت جریان ورودی-به خوبی مقاومت نموده وبادارابودن
بهترین نوع پلاتین-راه اندازی موتورراتسریع می نماید
4-وجوداورلد(فیوز)برروی مدارسیم پیچی داخل موتورباعث می شودبه هنگام مصرف جریان بیش ازحدمجازویاداغ شدن بیش ازحدموتور-جریان برق راقطع واز ایجادلطمه جدی وسوختن موتور جلوگیری می نماید.پس ازسرد شدن کامل موتور-مداروصل وبه صورت اتومات روشن می شود.(اورلود-نقش حفاظت ازسیم پیچ ومونوررادارد)
5-مجهز به سوپاپ اطمینان داخل موتورعلاوه برسوپاپ بیرونی که درصورت گیربودن مداربادودرفشاربیش ازحدمجاز-مدارداخلی خروجی هوارابازوازترکیدن لوله هاوایجادخسارت جلوگیری می نماید
6-کلیه قطعات کمپرسورازبهترین نوع وکلیدقطع کن(high pressure)ان مارک کندر(condor)ایتالیا می باشد.دقت بالا-پلاتین های قوی وعمرمفیدعالی از
ویژگیهای ان می باشد.
7-نصب هواکش مخصوص مجهزبه صداخفه کن برروی لوله ی مکش موتور
8-فیلترجذب کننده ذرات معلق آب وروغن درداخل مخزن قبل از شیرخروجی
9-نصب شیروشیلنگ جهت تخلیه راحت مخزن:
دراثروجودفشاربادمایعات کف مخزن به درون یک شیلنگ دربیرون هدایت می شوند وبازنمودن شیر انتهایی شیلنگ-باعث تخلیه ان میشودونیازبه اچاروظرف مخصوص نمی باشد.
10 -نصب میکروفیلترهای مخصوص تبدیل بادکمپرسوربه هوای تنفسی (به درخواست مشتری)
11-فن خنک کننده ی موتورمجهزبه ترموستات
12-رنگ متالیک مخزن-طراحی زیبا-ابعادمناسب جهت قرارگرفتن داخل کیس یادرون کابینت-امکان جداسازی موتورازمخزن ونصب درمحیط کوچک-ازدیگرویژگیهای کمپرسورهای شرکت سرمایش می باشد.
همچنین باهدف جلب رضایت واعتماد مصرف کنندگان محترم-کمپرسورهای مخصوص یونیت رابه مدت یکسال گارانتی کامل وبدون قیدوشرط نموده ایم وتامین قطعات-تعمیرات وپشتیبانی ده ساله راتضمین می نماییم..
اعتقادداریم که ارایه خدمات مناسب وکامل دراسرع وقت-موجب رضایت مصرف کننده وبهبودمستمرکیفیت وبالندگی یک شرکت می شود.
دراین راستا بخش خدمات پس از فروش این شرکت-واحدخدمات سیارراراه اندازی نموده وتکنسین های مجرب ما آمادگی دارندکه کلیه امورسرویس وتعمیرات رادرمحل کارشما انجام دهند.(فعلا فقط درمشهد)
بزودی درهمه ی مراکز استانهاوشهرستانهای بزرگ نسبت به معرفی نمایندگان خدمات اقدام خواهد شد.با توجه به توضیحات مفصل وترسیم نقشه سیم کشی درقسمت<<راهنما>>تعویض قطعات معیوب توسط تکنیسین تعمیرات یونیت وافرادفنی قابل انجام است وهزینه تعمیرات درمدت گارانتی توسط شرکت پرداخت خواهدشد.درصورت بروزهرگونه مشکل وسوال
باماتماس بگیرید.

باتوجه به این نکته که هزینه جذب یک مشتری جدیدهشت برابرحفظ مشتریان قدیمیست-ماشماراتنها نخواهیم گذاشت وتاهمیشه درکنارتان خواهیم ماند.                          
درصورت خریدکمپرسور-هزینه ارسال به مطب درمشهدوتحویل به باربری جهت تهران ودیگرشهرستانها به عهده ی این شرکت
می باشدودرمبحث پشتیبانی ده ساله -ارسال قطعات موردنیاز وروغن کمپرسوربه قیمت تمام شده+یک درصدسودراوظیفه ی خودمی دانیم.
نکته مهم:                                                                                                                                                                                       
کمپرسورسرمایش- پس از فروش در صورت عدم رضایت پس گرفته خواهدشد
.                                                                                                                                        
باتوجه به عدم رضایت اکثریت دندانپزشکان محترم ازکمپرسورهای موجوددربازاردرجهت غلبه برهرنوع تردید ودودلی شماعزیزان واطمینان کامل ازکیفیت کم نظیرمحصولات تولیدی شرکت سرمایش-این کمپرسورپس ازفروش پس گرفته می شود
نمایندگان فروش موظف انددرصورت عدم رضایت مصرف کننده -ظرف مدت دوهفته پس از فروش-کمپرسوررامرجوع وکل مبلغ اخذ شده رابرگردانند.(این مسئله به فروشندگان تاکید گردیده ودرصورت مشاهده ی هرگونه تخلف-خواهشمندیم باما تماس بگیرید.)

کمپرسورهای مخصوص یونیت دندانپزشکی ,کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی سرمایش ,کمپرسور یخچالی دندانپزشکی ,کمپرسور بدون صدا و لرزش دندانپزشکی ,کمپرسور های دندان پزشکی ,کمپرسور برای تجهیزات پزشکی ,کمپرسور اویل فری دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی

کمپرسورهای مخصوص یونیت دندانپزشکی ,کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی سرمایش ,کمپرسور یخچالی دندانپزشکی ,کمپرسور بدون صدا و لرزش دندانپزشکی ,کمپرسور های دندان پزشکی ,کمپرسور برای تجهیزات پزشکی ,کمپرسور اویل فری دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی.

 کمپرسورهای مخصوص یونیت دندانپزشکی ,کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی سرمایش ,کمپرسور یخچالی دندانپزشکی ,کمپرسور بدون صدا و لرزش دندانپزشکی ,کمپرسور های دندان پزشکی ,کمپرسور برای تجهیزات پزشکی ,کمپرسور اویل فری دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی

جدول مشخصات کمپرسورها

جدول مشخصات کمپرسورهای تولیدی شرکت سرمایش                                                                                                  


کمپرسورهای مخصوص یونیت دندانپزشکی ,کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی سرمایش ,کمپرسور یخچالی دندانپزشکی ,کمپرسور بدون صدا و لرزش دندانپزشکی ,کمپرسور های دندان پزشکی ,کمپرسور برای تجهیزات پزشکی ,کمپرسور اویل فری دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی-قیمت کمپرسور دندانپزشکی-دندانپزشکی- مشخصات کمپرسور دندانپزشکی-کمپرسور دندانپزشکی سرمایش-

کمپرسور اویل فری-کمپرسور oilfree-کمپرسورoil free-کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی-dental compressor-دنتال کمپرسور-قیمت کمپرسور اویل فری- قیمت کمپرسور بدون روغن-قیمت کمپرسور دندانپزشکی- مشخصات فنی کمپرسور اویل فری-

 

 

کمپرسور مخصوص دندانپزشکی- کمپرسور باد بدون صدا-کمپرسور اویل فری سرمایش- کمپرسور باد- کمپرسور- کمپرسور چیست؟-کمپرسورoilfree-کمپرسور سرمایش-اویل فری-oilffkgf 

کمپرسورهای مخصوص یونیت دندانپزشکی ,کمپرسور بدون روغن دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی سرمایش ,کمپرسور یخچالی دندانپزشکی ,کمپرسور بدون صدا و لرزش دندانپزشکی ,کمپرسور های دندان پزشکی ,کمپرسور برای تجهیزات پزشکی ,کمپرسور اویل فری دندانپزشکی ,کمپرسورهای دندانپزشکی